CHARLENE FERNANDEZ

October 10, 2023 0 Comments

“ Mabilis ako naasikaso ng staff at nabigyan ako kaagad ng printed ePhilID. [Maire-rekomenda ko ito] dahil pwede rin ito magamit as valid ID na rin.”