JEMAR BIARES GALLANONGO

October 10, 2023 0 Comments

“Madali lang ginawang proseso ng pag-aapply para sa LANDBANK Prepaid Card. Hindi na kailangang pumunta sa LANDBANK dahil may representative na sila sa registration center ng PhilSys. Ayos!”