JEROME NEBRIL

October 10, 2023 0 Comments

“ Okay na okay itong [PhilID] dahil nagamit ko ito na valid ID sa remittance center at pag-aasikaso ng personal na dokumento.”