JOHN DENVER UNTALAN

October 10, 2023 0 Comments

“Nagpapasalamat ako sa PSA na naibalik na ngayon ang aking [PhilID]. Kung gusto ninyong ipa-replace ang PhilID niyo, ibalik niyo lang sa PSA at maghintay lang kayo pawa sa [replacement].”