LEONISA NAVARRO ABELLAR

October 10, 2023 0 Comments

“ Magagamit ko na ang ePhilID sa mga transaction at ang kagandahan nito ay walang expiration at maraming salamat [dahil] libre rin ang pagkuha ng [ePhilID].”