MARINA SALVEO CASTEN

October 10, 2023 0 Comments

“ Bilang miyembro ng IP, malaking tulong ang PhilID dahil mayroon na kaming matibay na dokumento ng aming pagkakakilanlan. May maipapakita na kaming valid ID sa mga remittance center, pagpapa-insure ng aming kalabaw, at sa pagbyahe sa iba’t ibang lugar.”