MICA MAE BALLANIAN

October 10, 2023 0 Comments

“ Sa tulong ng aking ePhilID nakapagbukas po ako ng bank account sa LANDBANK para po sa aking scholarship. At bilang isang estudyante, nagagamit ko rinpo ang aking ePhilID sa pag-claim ng aking allowance sa [remittance center].”