ROSIE LAPUZ

October 10, 2023 0 Comments

“ Hindi po ako naka-register noon gawa ng busy ako sa pagtitinda. Nung nalaman ko po na pwede mag-register pagkatapos makakuha ng financial assistance, naisip ko po na baka time ko na para sana may karagdagang ID. Okay naman ang pag-assist at mabilis [ang naging proseso].”