SAMUEL GARCIA

October 10, 2023 0 Comments

“ [Mahalaga ang PhilID ko] para mapabilis ang transaksyon sa bangko, ibang remittance center, [at] sa [government] agencies.”