SHAAD MUSTAPHA

October 10, 2023 0 Comments

“ Masarap sa pakiramdam na hindi na ako hinanapan pa ng ibang ID. Tanggap agad ang dala kong ePhilID.”