ALVIN PEREZ

June 29, 2022 0 Comments

“ [Naging] napakadali [ng proseso] at napaka-efficient ng mga tumulong sa akin sa pagpaparehistro ko [sa registration center]. Magiging malaki ang tulong nitong [PhilID] lalo na sa aming mga PWD. Hindi na namin kailangang magdala ng kung ano-ano pang ID kaya mapapadali ang lahat ng transaksyon [namin].”