JERICK GARCIA DE ASIS

June 29, 2022 0 Comments

“ Makakatulong po [ang PhilID sa pagkuha ng driver’s license]. Maraming-maraming salamat po dahil di na po namin kailangan umalis. Idineliver na po talaga sa bahay namin. “