LIZA NARAG

June 29, 2022 0 Comments

“ Maski saan, pinapakita ko na ‘yung PhilID ko kapag kailangan. [Kahit na ito] lang ‘yung ipnresenta kong ID, nakapag-transact na ako sa bangko kung saan ako may account at nakakuha ng birth certificate para sa anak ko at death certificate ng tatay ko.”