ROBERTO GABAS

June 29, 2022 0 Comments

“ Mula ng magkaroon ako ng PhilID, mas mabilis ‘yong transaction kasi ina-accept agad nila, [Mairerekomenda ko ito] kasi faster ‘yong transaction ‘pag sa mga government [establishments], mga bangko, at remittance center.”