BRYAN GATCHALIAN

March 20, 2021 0 Comments

“Malaking tulong po ang PhilID para sa pangarap ko sa pamilya ko. Magagamit (ito) sa pag-loan (at) pagbabangko ng pera.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.