NICANOR PULGADO

March 20, 2021 0 Comments

“Mahalaga sa akin na ma-rehistro ako para na rin sa kapakanan ko at pagkakakilanlan, para kung saan man ako mapunta, o saan ako mapadpad na lugar, meron akong maipapakitang identification.”