Paalala sa Publiko

August 17, 2021 0 Comments
Ipinapaalalang muli ng PSA na ang rehistrasyon sa PhilSys ay LIBRE o WALANG BAYAD mula sa pag-set ng online appointment (Step 1 Registration), personal na pagpapakuha ng biometrics (Step 2 Registration), at pag-deliver ng Philippine Identification (PhilID) Card (Step 3 Registration). Tanging mga empleyado ...
Read More

Public Advisory

August 11, 2021 0 Comments
The PSA reiterates that registration to the PhilSys is FREE OF CHARGE from online appointment (Step 1 Registration), personal appearance for biometrics capture (Step 2 Registration), and delivery of the Philippine Identification (PhilID) Card (Step 3 Registration). Only PSA-PhilSys employees are allowed to handle ...
Read More